Rodzaje innowacji w biznesie

Zazwyczaj innowacyjność kojarzy się z firmami tworzącymi własne produkty np. Elektronikę użytkową lub oprogramowanie.

Pomyśl o tym
Posiadanie pomysłów jest stosunkowo proste, ale posiadanie dobrych pomysłów jest już bardziej skomplikowane i stanowi strategiczne wyzwanie dla każdej firmy, a w szczególności tej, której istnienie jest zależne od komercyjnego sukcesu na rynku ich produktów.

Skupianie się na innowacji w produkcie lub usłudze nazywamy zarządzaniem innowacjami.

Konsumenci i Twoi klienci oczekują, że to co sprzedajesz będzie zawsze „na topie”, bedzie zawierać wszystko co tylko dany produkt powinien posiadać oraz co najważniejsze – Bedzie to działać niezależnie od okoliczności oraz wyprzedzać konkurencję.

Kiedyś telefony służyły tylko do odbierania i nawiązywania połączeń, teraz są to inteligentne mikrokomputery, w których mamy dostęp do całej wiedzy o świecie.

Z drugiej strony ważne jest, aby mieć świadomość, że innowacje nie zawsze pomogą każdej firmie, oraz że nie zawsze będą mogły spełniać oczekiwania klientów. W obecnym świecie technika, możliwości i ograniczenia ciągle się zmieniają, ale nie wszystko podoba się społeczeństwu i zdania na temat wielu innowacji są podzielone.

Rodzaje innowacji w biznesie

Poniżej znajdziesz podstawowe rodzaje innowacji, które możesz wprowadzić w swojej firmie:

Innowacje procesów

Jest to wprowadzenie nowego procesu produkcji, dystrybucji lub logistyki, który pociąga za sobą znaczące zmiany w technikach, materiałach lub oprogramowaniu, których celem jest obniżenie jednostkowych kosztów produkcji lub dystrybucji oraz poprawa jakości.

Pomaga ulepszyć sposób, w jaki rzeczy są produkowane w firmie, w tym nowe i ulepszone techniki, sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane w działaniach pomocniczych, takich jak zakupy, księgowość lub serwis i obsługa posprzedażowa.

Wprowadzenie nowej technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) jest innowacją w procesie, jeśli ma na celu poprawę wydajności i jakości podstawowego wsparcia.

Innowacje organizacyjne

Jest to wprowadzenie do nowej metody organizacyjnej, takiej jak organizacja miejsca pracy lub stosunki zewnętrzne firmy.

Mogą one zmierzać do poprawy wyników wydajności firmy lub zmniejszenia wewnętrznych kosztów transakcyjnych dla klientów i dostawców.

Zmiany w zarządzaniu wchodzą w skład tego typu innowacji, podobnie jak wprowadzenie systemów zarządzania dla operacji produkcyjnych, dostawczych i zarządzania jakością.

Za innowacje organizacyjne uważa się też zróżnicowane relacje z klientami i dostawcami, w tym ośrodkami badawczymi i podwykonawstwem działań.

Innowacja produktu / usługi

Jest to innowacja w koncepcji nowego lub ulepszenia produktu lub usługi pod względem jej cech technicznych i funkcjonalności.

Aby produkt mógł być uważany za innowacyjny, musi prezentować różne cechy i zalety produktów istniejących na rynku.

Innowacje w marketingu

W części marketingowej, z której korzysta firma, aby móc pokazywać swoje nowe produkty, możemy również znaleźć różne rodzaje innowacji i zawierać ulepszenia stosowane w marketingu produktów i/lub usług, ale ogólnie można uznać za innowacje tego rodzaju wymyślanie nowej metody sprzedaży lub marketingu.

W kwestii marketingu innowacją może być zmiana w zakresie komunikacji, kanałach sprzedaży, sposobach obsługi. Tutaj możesz zmieniać istniejące procesy lub zastąpić je nowymi.

Przykładem może być tworzenie nowych kanałów sprzedaży np. franczyzy lub sprzedaży bezpośredniej.

Innowacja przyrostowa

Przyrostowa innowacja odnosi się do rodzaju innowacji, która nadaje wartość dodaną produktowi lub usłudze, procesowi, który już istnieje i znajduje się w obiegu na rynku.

Zwykle ta klasa innowacji jest klasyfikowana jako aktualizacja znanych już koncepcji, a zatem zapewnia jedynie niewielkie zmiany, które nie są zbyt znaczące.

Przykładem może być zmiana funkcji lub formy w produkcie, który jest już w obiegu na rynku, ale może nadać nowe funkcje lub zmienić bardzo nieznaczny aspekt, aby poprawić jego wydajność lub uczynić go bardziej atrakcyjnym dla konsumenta.

Oceń ten artykuł jako pierwszy

Na stronie mogą znajdować się linki polecające (affiliacyjne), które pozwalają utrzymać bloga. Zakup z mojego polecenia nie generuje dla Ciebie dodatkowych kosztów, a ja otrzymam prowizje od kwoty zapłaconej.

Przyłącz się do dyskusji