Strategia cenowa

Strategia cenowa w marketingu to element strategicznego planowania, gdzie to cena pełni najbardziej uwypukloną rolę w realizacji celów rynkowych. Obejmuje środki, planowanie i sposoby ustalania cen dla produktów i usług. Przykładowym celem w strategii cenowej może być wyprzedaż, środkiem do osiągnięcia celu: wyprzedaż poprzez wykorzystanie: czasowego obniżenie cen.