Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna to graficzna reprezentacja marki, wizji i wartości firmy. Jest to ogół symboli, zachowań i elementów wizualnych wykorzystywanych do tworzenia rozpoznawalnego wizerunku marki. Identyfikacja wizualna zazwyczaj obejmuje takie elementy, jak logo, typografię, schematy kolorów, ikony, strony internetowe, projekty opakowań i inne. Wszystkie te elementy współgrają ze sobą (a przynajmniej powinny), tworząc spójną wizualną reprezentację marki, z którą klienci mogą się identyfikować i uznać ją za godną zapamiętania.