Awaryjny Administrator

  • Pobierz paczkę ZIP > Pobierz Tutaj
  • Wypakuj plik awaryjny.php i dodaj do głównego katalogu instalacji (ten sam co wp-config.php)
  • Wejdź na stronę domena.pl/awaryjny.php – zamiast domena.pl podaj adres swojej instalacji
  • Zostanie stworzony użytkownik „awaryjny” z hasłem „administrator”
  • Plik usunie się samoistnie, jeżeli operacja się powiedzie, ale zalecam sprawdzenie czy tak się stało
Pomyśl o tym
W razie dalszych problemów sprawdź forum wsparcia WordPress lub napisz na adres [email protected]. Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego.