Usability usług SaaS

Użyteczność (ang.: usability) jest kluczowym czynnikiem sukcesu każdej usługi SaaS. Słaba użyteczność może prowadzić do frustracji i mniejszego zaangażowania użytkowników, co skutkuje spadkiem zwrotu z inwestycji w usługę. Dlatego audyty i konsultacje UX/UI dla usług SaaS mogą być niezwykle korzystne dla zapewnienia zoptymalizowanego doświadczenia użytkownika. Obejmuje to ocenę układu, nawigacji, użyteczności i ogólnego projektu usługi. Dodatkowo integracja modułów czatu ze wsparciem lub umożliwienie użytkownikom komunikacji z zespołem firmy za pośrednictwem komunikatora może pomóc w poprawie doświadczenia użytkownika. Usługi w chmurze zapewniają również funkcje, takie jak infrastruktura jako usługa, platforma jako usługa i oprogramowanie jako usługa, z których wszystkie mogą pomóc w poprawie użyteczności usług SaaS.