RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych, które jednocześnie uchyliło dyrektywę 95/46/WE i wprowadziło w świecie marketingu, reklamy i sprzedaży niemałe zamieszanie i do dzisiaj budzi kontrowersje.

Aby spełnić wymagania RODO w branży marketingowej, ważne jest uwzględnienie drugiej wersji kodeksu ochrony danych osobowych w marketingu bezpośrednim. W kodeksie tym uwzględniono potrzebę instrumentu prawnego umożliwiającego firmom promowanie ich produktów i usług, a także konieczność uzyskania możliwej do udowodnienia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Zgodnie z RODO, firmy powinny zapewnić klientom możliwość zmiany i wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie. Wreszcie, ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie działania wykonywane na danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego są wykonywane zgodnie z prawem.

W tej kategorii znajdziesz artykuły o wpływie RODO na Marketing i o tym jak uniknąć niepotrzebnych kar i wiele więcej. Wiedza zarówno dla administratorów danych osobowych jak i właścicieli firm.

#RODO dziękuję Ci…

…Jednak po 3 miesiącach okazuje się, że nie jest takie straszne, a wręcz przydatne. Tak sobie pomyślałem o tym całym RODO, w 3 miesiące po jego wejściu w życie i stwierdziłem, że w zasadzie to całkiem przydatna rzecz. Dodam, że w dużej mierze cały szum […]

Czytaj dalej #RODO dziękuję Ci… 3 min