29 kwietnia 2014

PROCEDURA: SN Checklist for WPExperts

Źródło Procedury i wskazówek: Wtyczka Security Ninja TEST DETAILED EXPLANATION & HELP Check if WordPress core is up to date. Keeping the WordPress core up to […]