Wzór UoD Jakub Jaworowicz

 

Dotyczące umów / Handlowe / Promocyjne 

Wzór umowy o dzieło

Wzór zaktualizowany dnia 28.12.2018 r.